Zwanger worden, zwanger zijn, een bevalling in het vooruitzicht; het zijn spannende tijden voor toekomstige ouders. Je kan als moederwordende vrouw vertrouwen op je intuïtie maar niet iedereen durft het aan om zichzelf zoveel krediet te geven. De ondersteuning van een doula kan een stevige houvast zijn die, op het moment waarop jij je kleintje op de wereld zet, echt een meerwaarde is.

Wat is een doula
Vroeger, toen van gediplomeerde vroedvrouwen nog geen sprake was, en rond en op het moment van de geboorte hulp nodig was bij de bevalling, werd deze taak toebedeeld aan een vrouw uit het dorp. Deze vrouwen leerden ‘het vak’ meestal van hun eigen moeder of oma en hadden zowat de helft van het dorp weten geboren worden. Hun ervaring en kennis zorgde ervoor dat alles verliep zoals het moest en toekomstige vaders werden meestal ver uit de buurt gehouden. Het was, op enkele uitzonderingen na, bijna uitsluitend een vrouwen aangelegenheid.

Wat doet doula Utrecht
Nu doen vroedvrouwen de bevalling, vaak bijgestaan door een doula waarbij de laatstgenoemden zorgen voor de emotionele kant van het gebeuren. Zij leren je de kunst aan om naar de signalen van je lichaam te luisteren en je moederlijke kracht te gebruiken tijdens de geboorte. Iemand die slechts in beperkte mate emotioneel betrokken is en niet tot de familie- of vriendenkring hoort zal, vanuit de scholing en ervaring, daadkrachtiger kunnen werken. Wetenschappelijk onderzoek heeft ook uitgewezen dat, vrouwen die zich laten begeleiden, achteraf veel meer tevreden waren en minder naar pijnstilling hadden gevraagd. Er zouden zelfs minder keizersneden gebeuren én de baby zou hoger scoren bij de Apgar-test.

Terwijl de vroedvrouw zich bijna uitsluitend richt naar de vroed-kunde, zal doula Utrecht zich vooral bezig houden met de emotionele kant van de blijde gebeurtenis. Ze ondersteunt niet enkel de zwangere vrouw maar ook de partner. Mannen zijn nu niet meteen het sterkste geslacht maar ook al voelen zij niets van de barensweeën, toch zijn zij het vaak die de meeste angsten doorstaan. Wanneer er dan iemand in de buurt is die het hele proces volgt, van begin tot eind, zal de toekomstige vader daar ook zijn voordeel uithalen.